زنان ملعون ,—پناه به خدا كه شما از آنان باشيد:
۱- خالكوب كردن: پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله الواشمات والمستوشمات …. المغيرات خلق الله تعالى». (البخاري). خداوند لعنت كرده بر زن خالكوب و زني كه درخواست خالكوبي كند. رستم كسي است كه بدن ديگران را بوسيله سوزن و سرمه خالكوبي مي *كند. مستوشمه كسي است كه به درخواست او بدنش خالكوبي مي *شود.


_______________________
پناه به خدا كه شما از آنان باشيد:
۱- خالكوب كردن: پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله الواشمات والمستوشمات …. المغيرات خلق الله تعالى». (البخاري). خداوند لعنت كرده بر زن خالكوب و زني كه درخواست خالكوبي كند. رستم كسي است كه بدن ديگران را بوسيله سوزن و سرمه خالكوبي مي *كند. مستوشمه كسي است كه به درخواست او بدنش خالكوبي مي *شود.
۲- موي پيشاني را چيدن: پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى». (البخاري). خداوند (زناني را كه موي ابروي ديگران را مي *كنند «بر مي*دارند» يا موي ابرويشان برداشته مي* شود و يا به خاطر زيبائي محض ميان دندانهاي خود فاصله مي *اندازند يا آن را باريك مي *نمايند و خلقت خدا را تغيير مي *دهند لعن كرده است.
نامصه: كسي است كه موي پيشاني يا ابروي ديگران را بر مي *دارد و آن را باريك مي *نمايد.
متنمصه: كسي است كه بدرخواست او موهايش برداشته مي *شود.
۳- فاصله انداختن بين دندانها: پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله ……… والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». (البخاري). «لعن (صلى الله عليه وسلم) الواثرة والمُؤْتَثـِرُة». (احمد). خداوند زناني را كه به خاطر زيبائي دندانها را باريك و ميان آنها فاصله ايجاد و خلقت خدا را تغيير مي*دهند لعنت كرده است.
واثرة: زناني كه دندان ديگران را كوچك و باريك مي* نمايند.
مستوشر و متلفج: زناني كه بدر خواست آنها دندانيشان باريك و كوچك مي *شود.
۴- وصل: رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». (البخاري ومسلم). خداوند واصله و مستوصله را لعن نموده است.
واصله: زينت كه موها را بهم وصل مي* كند، مانند: آرايشگر.
مستوصله: به زني گفته مي* شود كه از ديگران بخواهد اين عمل را برايش انجام دهند.
۵- زني كه شوهرش از وي ناخشنود باشد: رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». (البخاري ومسلم). هرگاه مردي زنش را به بستر خود بخواند و او امتناع نمايد و مرد خشمناك شب را بسر آورد فرشته *هاي خدا تا صبح زن را نفرين خواهند كرد.
۶- زناني كه به شكل مردان در مي *آيند: در لباس و حركات و ادا و اطوار و غيره «لَعَن (صلى الله عليه وسلم) المتشابهات من النساء بالرجال». (البخاري). پيغمبر زناني را كه به شكل مردان در مي آيند لعن كرده است.
۷- زيارت كنندگان قبور: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) «أنَّه صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زُواراتِ القبور». (النسائي وأبوداود والترمذي).
از ابوهريره منقول است كه پيامبر زناني را كه قبرها را زيارت مي* كنند نفرت كرده است.
۸- نوحه *گر: قال أبوموسى: «لعن (صلى الله عليه وسلم) من حَلَق أو سلق وخرق». (النسائي و احمد و أصله في مسلم). ابو موسى (رضي الله عنه) گفته كه پيامبر (صلى الله عليه وسلم) كسي را كه «بهنگام فوت يكي از بستگانش» پوست خود را بِكَنَد، بر صورت خود بزَند و يقه خود را پاره كند و مو و پوست خود را بِكَنَد لعن كرده است».
۹- محلل: پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله المحلل والمحلل له». (أبوداود واحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه). خداوند تحليل كننده و تحليل شونده را لعن كرده است. (كسي كه زن طلاق داده شده را براي شوهرش به طريق حيله حلال نمايد[۱].
۱۰- خودنما و زني كه زينت خود را بديگران نشان مي* دهد: پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي* فرمايد: «نساؤهم كاسيات عاريات ملعونات». (رواه احمد). آنهائيكه زنانشان بظاهر لباس پوشيده اما در واقع برهنه هستند مورد نفرت خدا و ملعون مي* باشند.

________________________________________
- نكاح تحليل عبارت است از حلال گرداندن زني كه طلاق سوم داده شده براي همسر اولش به اين ترتيب كه زن با مرد ديگري ازدواج كند و آميزش با او صورت گيرد و سپس آن مرد او را طلاق دهد بدون اينكه قبلاً بر اين ازدواج و طلاق دوم توافق شده باشد. كه در اين نوع نكاح شرعاً جائز است زن دوباره با شوهر اول خود ازدواج نمايد. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. (البقرة: ۲۳۰).
معني: اگر شوهر براي با رسوم او را طلاق داد پس از آن ديگر آن زن براي او حلال نيست تا اينكه با شوهري غير از او ازدواج كند. اما آنچه كه بعضي *ها درباره نكاح تحليل انجام مي *دهند و لعن پيامبر (صلى الله عليه وسلم) شامل آنهاست بدين صورت است كه بعد از طلاق زن از همسرش، با مرد ديگري به توافق مي *رسند كه زن را به عقد وي درآورند و سپس آن مرد بعد از آميزش، و پيامبر مي* فرمايد (لعنت خدا بر تحليل كننده و تحليل شونده).
صالح بن عبدالله الصياح
ترجمه: نساء في النار