بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از شبستان از قم، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«الاسلام یعلوا و لایعلی علیه »
حلول ماه مبارک رمضان، شهر الله الاکبر، ماه برکت و رحمت الهی را به امت اسلامی و مومنین روزه*دار در کشور دوست و همزبان و هم*فرهنگ تاجیکستان عزیز تبریک و تهنیت می*گویم.

در شرایطی که بیداری و خیزش مسلمانان جهان با قوت و توان برای باز*پس*گرفتن حقوق غصب شده، روز به روز فراگیرتر می*شود و دولت*های وابسته به غرب و به ظاهر نیرومند، ساقط شده*اند یا در آستانه*ی سقوط هستند و بازگشت به مجد و عظمت اسلامی رو به جلو است، جای تعجب است که در قلب عالم اسلام و در منطقه*ای که سوابق امجاد و مفاخر اسلامی آن از کهن*ترین سوابق می*باشد، علی*رغم اراده و خواست مردم، تعداد محدودی از سردمداران بازمانده از دوران شوروی، به صورتی بسیار زشت - که در همه ملل و امم و نظامات و قوانین محکوم است- با اسلام*ستیزی و استعمارپذیری، استقلال و شرف و عزت دیرین ملت خود را هدف قرار داده*اند.

ملّت دلیر و سربلند تاجیکستان که در این منطقه*ی کوچک از وطن بزرگ اسلامی و عضو فرهنگی و دینی یک *میلیارد و نیمی مسلمانان هستند نیز پس از فروپاشی استضعاف*گری شوروی سابق به استقلال و هویت اسلامی خود بازگشته و به تجدید سنّت*های افتخارآمیز دیرین خود همّت گماشته و اعلام وجود کرده اند.

متأسفانه زمامداران ضعیف و بازمانده از دوره*ی شوروی، با توطئه، مانع از پیشرفت ملّت و استقلال کامل هستند.

این عدّه*ی معدود در این قطعه*ی به ظاهر کوچک اسلامی و در واقع دربردارنده*ی افتخارات کهن فرهنگی، بساط اسلام*زدایی گسترده*اند و مسلمانان کشور را که 96 درصد جمعیت آن هستند زیر فشارها قرار داده، با وضع قانون منع حجاب در مدارس و دانشگاه*ها و عجیب*تر از همه منع نام*گذاری فرزندان به نام*های دینی محمد و عبدالله که بهترین نام*های اسلامی هستند، سلب هویت اسلامی در آن کشور عزیز و پاره*ی تن جوامع اسلامی را تعقیب می*کنند و نیز از جمله* اقداماتشان در استقبال از ماه مبارک رمضان، ممنوع کردن جوانان از حضور در مساجد است.

این اقدامات نه فقط اهانت به ملّت عزیز و برادر تاجیکستان است، بلکه اهانت به همه*ی مسلمانان در سراسر جهان است.

اینجانب به هیئت مسلّط بر تاجیکستان اعلام خطر می*کنم؛ بدانند راهی که پیش گرفته*اند به شکست منتهی می*شود؛ باید از این جسارت*ها از ملّت غیور تاجیکستان و از همه*ی مسلمانان جهان رسماً عذرخواهی کنند.

انتظار از دولت*های اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی این است که این برنامه*ی ضد اسلامی را محکوم کرده و نسبت به برنامه*های ضد اسلامی در کشور تاجیکستان به حاکمان آن کشور هشدار دهند.


و السّلام على عبادالله الصّالحین
اول ماه مبارک رمضان 1432