بهگزارش شيعه آنلاين به نقل از بی باک، اداره کل اوقاف و امور اسلامی کشورامارات عربی در سال 2010 حدود 350 هزار فتوا صادر کرد و این فتاوی آنقدرجالب بودند که روزنامه انگلیسی دیلی میل آنها را ذکر کرده است.
بهنوشته روزنامه دیلی میل، این اداره بیشتر فتاوای صادر شده اش را به صورتتلفنی و یا بر روی سایت خاص خودش منتشر می نماید که از جالبترین این فتاویحرام بودن خواب قیلوله است آن هم به دلیل این که وقت مفید انسان را تلف میکند و فرد می تواند در این مدت کارهای مفید انجام دهد!
بر اساس همینگزارش یکی دیگر از جالبترین فتوا تحریم کشتن الاغ های مزاحم است البته اینتحریم فقط درباره الاغ نیست بلکه بر تمام حیوانات و پرندگان نیز صدق میکند.
و اما درباره احکام زنان گفته اند بر زنان جایز است که با برادرخوانده های خود دست بدهند حتی اگر آنها از مادری غیر مسلمان باشند و از یکپدر هم نباشند و آنها می توانند تنها و با هم زندگی کنند تا وقتی کهمکانشان امن باشند!